Eesti Tennise Liidu treenerite kutseeksam

Eesti Tennise Liit kuulutab välja taotluste vastuvõtmise 3.-4. ja 6. taseme kutseeksami sooritamiseks.
Treenerikutse taotluste esitamine toimub Eesti Spordiregistri (ESR) treenerite registri E-keskkonnas aadressil https://www.spordiregister.ee/admin/

Kutse taotlemisel elektroonilisse keskkonda sisestatavad dokumendid:

1. avaldab keskkonnas kutsetaotlemise soovi sisendiklahvi uus taotlus kaudu ja sisestab taotletava kutsetaseme ning spetsialiseerumise
2. taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib keskkond vormikohase CV
3. laeb keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
4. laeb keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist
5. tasemekoolituse üldainete läbimist tõendavad dokumendid laetakse keskkonda koolitaja poolt
6. laeb keskkonda tasemekoolituse erialaosa ja esmaabi baaskoolituse läbimist tõendavad dokumendid
7. laeb keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Dokumentide esitamise tähtaeg: hiljemalt 18.oktoober 2019

Teooria ja praktilise eksami toimumine: 24.oktoober 2019 (täpse kellaaja ja koha teatame täiendavalt)

Kutseomistamistasud:
Abitreener EKR 3 (varasem 1. tase)           -40 eur
Nooremtreener EKR 4 (varasem 2. tase)  -47 eur
Treener EKR 5 (varasem 3. tase)                -56 eur
Vanemtreener EKR 6 (varasem 4. tase)    -72 eur
Meistertreener EKR 7 (varasem 5. tase)    -80 eur

Kutseomistamistasud tuleb üle kanda Eesti Tennise Liidu arveldusarvele:
EE292200221013165630 Swedbank
EE771010022002992003 SEB
EE761700017001197141 Nordea pank

 


Sponsorid

Kuldsponsorid


Hõbesponsorid


Toetajad