Eesti Tennise Liidu treenerite kutseeksam

Eesti Tennise Liit kuulutab välja avalduste vastuvõtmise 3.-7. taseme kutseeksami sooritamiseks.

Palume esitada Eesti Tennise Liidule järgmised dokumendid või nende koopiad:

  1. vormikohane avaldus
  2. isikut tõendava dokumendi koopia
  3. haridust tõendava dokumendi koopia
  4. täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad
  5. vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV)
  6. tööstaaži tõendamiseks koopia tööraamatust või tõend tööandjalt
  7. kutseomistamistasu tasumist tõendav dokument või selle koopia

Kõik dokumendid tuleb esitada elektroonselt spordiregistri keskkonnas!

Dokumentide esitamise tähtaeg: hiljemalt 10.oktoober 2017   

Teooria ja praktilise eksami toimumine: 19.oktoober 2017    

(täpse kellaaja ja koha teatame täiendavalt)

Kutseomistamistasud:

Abitreener EKR 3                (varasem 1. tase)                 32 eur

Nooremtreener EKR 4        (varasem 2. tase)                 38 eur

Treener EKR 5                     (varasem 3. tase)                 45 eur

Vanemtreener EKR 6         (varasem 4. tase)                 58 eur

Meistertreener EKR 7         (varasem 5. tase)                 64 eur

Kutseomistamistasud tuleb üle kanda Eesti Tennise Liidu arveldusarvele:

EE292200221013165630 Swedpank

EE771010022002992003 SEB

EE761700017001197141 Nordea pank

Avalduse ja CV blankettide vormid on võimalik leida siit.


Uudiskiri

Registreeru uudiskirja saajaksSponsorid

Kuldsponsorid


Hõbesponsorid


Toetajad