Info treeneritele ja treenerikutse taotlejatele

Vastavalt seadusele on alates 1.septembrist 2006.a. õigus töötada treenerina ainult neil, kes on omandanud treeneri kutsetunnistuse.Kultuuri Kutsenõukogu otsuse alusel on treeneritele kutset omistavaks organiks (KOO) kinnitatud Eesti Olümpiakomitee. Eesti Olümpiakomitee loob kutseomistamise korraldamiseks kutsekomisjone spordialaliitude ettepanekul. Kutsekomisjonid peavad tegutsema Kultuuri Kutsenõukogu poolt kinnitatud näidisstatuudi alusel.

Eesti Olümpiakomitee kinnitas 5. november 2010.a. oma korraldusega Eesti Tennise Liidu kutsekomisjoni järgmises koosseisus:

1.    Ain Suurthal – treener

2.    Aita Põldma – treener

3.    Harri Neppi – treener

4.    Karin Pedak – treener

5.    Kersti Rodes – Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse esindaja

6.    Toomas Leius – treener

7.    Toomas Tõnise – EOK esindaja

8.    Tõnis Matsin – kõrgkoolide ja koolitajate esindaja

9.    Vello Kuhi – treener

10.  Aleksander Jürgens- ETL treenerite ja kohtunike toimkond

Oma esimesel töökoosolekul valiti ETL Kutsekomisjoni esimeheks Vello Kuhi (vello@promenaad.ee)

 

Tennisetreeneritele kutset omistav Eesti Tennise Liidu kutsekomisjon loodi 2004 aastal. Sellest ajast alates on tennisetreeneri kutsetunnistus omistatud üle 120 treenerile. Kutsekomisjon on oma tööd korraldanud lähtuvalt Kutseseadusest ja Spordiseadusest. Oleme oma töös maksimaalselt vastu tulnud treenerite ja nende tööandjate erisoovidele, mis on puudutanud kutseeksamile kvalifitseerumist ja sellega seonduvat. Edaspidi peaksid treenerid, treenerikutse taotlejad ja nende tööandjad pöörama tähelepanu järgmistele punktidele:

ETL treenerite kutseeksam toimub 2x aastas, reeglina mai esimesel nädalavahetusel ja oktoobri viimasel nädalavahetusel. Dokumentide vastuvõtt kuulutatakse välja ETL koduleheküljel 2 kuud enne eksami toimumist ja seal märgitakse ära dokumentide ETL sekretariaati esitamise viimane kuupäev, mis reeglina on 1 kuu enne eksami toimumist.

Peale kodulehel nimetatud tähtaega esitatud dokumente kutsekomisjon menetlusse ei võta. Eksamile pääsemiseks peab olema tasutud enne eksamile tulekut ETL arveldusarvele eksamitasu. Juhul kui toimub järeleksam, tuleb ETL arveldusarvele kanda enne järeleksamit kirjaliku testi tegemisel 10 eur, praktilise testi tegemisel 20 eur. Eksamil läbitud kirjalike ja praktiliste testide kehtivusaeg on 1 aasta. Kirjalike erialatestide küsimused koostatakse ETL poolt läbiviidavate erialaste koolituste (vastavalt erinevate tasemete õppekavadele) ja raamatu “ITF kaasaegse tennise käsiraamat edasijõudnutele” materjalide põhjal.

Treeneri kutsetunnistus kehtib 4 aastat. Tähtaja möödumisel kaotab treener kvalifikatsiooni ja kustutatakse treenerite registrist. Treenerina tohib töötada ainult kutsekvalifikatsiooni omav juhendaja. Kutsekvalifikatsiooni taastaotlemiseks tuleb ETL sekretariaati enne kutsetunnistuse kehtivuse lõppemist esitada taotlus, CV, isikut tõendava dokumendi koopia, 4 aasta jooksul 60 tunni erialase koolituse läbimist tõendava dokumendi koopia, kutsetunnistuse koopia ja taastaotlemise tasu maksmist tõendava dokumendi koopia (tasumäärad samad eksamitasuga). Seejärel kutsekomisjon menetleb neid dokumente ja positiivse otsuse korral väljastatakse taotlejale hiljemalt 1 kuu jooksul kutsetunnistus. Lisateavet treenerikutsega ja selle omistamisega seonduvast on võimalik saada EOK kodulehelt. Samalt aadressilt on võimalik saada ka avalduse ja CV blanketid.

 


Uudiskiri

Registreeru uudiskirja saajaksSponsorid

Kuldsponsorid


Hõbesponsorid


Toetajad